Namikoshi Shiatsu Europa

Namikoshi Shiatsu Europa

Rumania

NAMIKOSHI Shiatsu Europa Rumanía

ASOCIATIA ROMANA DE SHIATSU


Ing. Anghel Saligny nr. 126, Bl. H1, Sc. 3, Parter, Ap. 39, Galati, postal code 800288, Romania.
Phone: +4 0745 13 44 30
Email: contact@shiatsu-romania.ro
Web: www.shiatsu-romania.ro

 

INSTRUCTORES:
 FLORENTINA OLARU      LUCIAN DANIEL OLARU

 

 

 

 

Namikoshi Shiatsu Europa © 2014 Calle Joaquín Bau 2,local 28036 Madrid SPAIN :+34 913 457 124 E-mail:info@namikoshishiatsueuropa.com